De enige onderscheiding op het gebied
van (inter)nationale fraudebestrijding

Uitreiking 8 februari 2017

De Wim van Doorn Award is bedoeld voor één persoon of groep van personen die zich aantoonbaar bijzonder hebben ingezet in de geest van Wim van Doorn. Samenwerking op het gebied van fraudebestrijding met als doel schade als gevolg van fraude te voorkomen dan wel te minimaliseren. Samenwerking over grenzen heen die uiteindelijk heeft geleid tot preventieve of repressieve maatregelen en aanpak van criminele groeperingen, nationaal dan wel internationaal actief.