De enige onderscheiding op het gebied
van samenwerking in (inter)nationale fraudebestrijding

 

Uitreiking Award 2019: Woensdag 6 november in Utrecht

De uitreiking van de 3e Wim van Doorn Award zal plaatsvinden op woensdag 6 November 2019. Plaats van handeling zal ook nu weer Utrecht zijn, in het bijzonder bij equensWorldline. Na de succesvolle uitreiking in 2018 kunnen er nu weer nieuwe nominaties worden ingediend. Wim van Doorn ging voor de open benadering en zocht altijd de samenwerking tussen betrokken partijen.

Kent u iemand die een nominatie verdient, die aantoonbaar fraude bestrijdt en daarbij de samenwerking heeft opgezocht om zo tot een betere fraudebestrijding te komen; nomineer hem of haar dan! Het kan een individu zijn, een bedrijf, een organisatie of een bepaalde groep van personen. We kunnen zeggen dat de nominaties over 2018 enorm zijn gewaardeerd, door de nominatie voel je je ook een winnaar. Het doet enorm goed en motiveert om op je eigen wijze verder te gaan met de fraudebestrijding.

Nominaties kunt u via het menu op deze website indienen.