Over Wim van Doorn

Wim van Doorn (1957/2015) kwam in juli 1992 in dienst van VISA Card Services, de voorloper van het huidige ICS (International Card Services). Hij sloot daarmee een mooie loopbaan bij de toenmalige Rijkspolitie af. Binnen de Rijkspolitie was Wim o.a. als rechercheur actief binnen het district Utrecht, waar hij veel zaken van uiteenlopende aard oploste.

Wim ging voor de open benadering en zocht altijd de samenwerking tussen betrokken partijen.

In zijn nieuwe functie binnen ICS ging hij zich bezighouden met fraudebestrijding binnen het betalingsverkeer, met name creditcards. In dat werkgebied waren en zijn nu nog steeds meerdere financiële instellingen binnen Nederland actief. Het maakt een crimineel of een criminele organisatie in de praktijk niet uit met welke producten van welke financiële instelling zij frauderen als het onderaan de streep maar winst oplevert. Ondanks het feit dat de meeste financiële instellingen openlijk propageren dat fraude en fraude-bestrijding geen concurrentie-items mogen zijn, is de dagelijkse praktijk nog wel eens weerbarstiger.

Wim ging voor de open benadering en zocht altijd de samenwerking tussen betrokken partijen. Samenwerking over de grenzen van financiële instellingen heen, over nationale en internationale grenzen, samenwerking tussen publieke en private partijen etc. Hij stond voor alle mogelijkheden open als het gezamenlijke einddoel maar kon zijn het minimaliseren van schade als gevolg van fraude. In dit verband zocht hij ook graag de juridische grenzen op om fraude en dus schade te voorkomen. Welke mogelijkheden had je als private financiële instelling nog om fraudeurs bij hun activiteiten dwars te zitten, waar lag er nog een pakkans om een actieve criminele groepering uit te schakelen. Aansluitend op zijn carrière bij ICS heeft Wim daarna nog gewerkt voor Mastercard International in Brussel en als zelfstandig consultant op het gebied van cards. Ook in deze functies bleef samenwerking voor hem belangrijk.

Op 22 augustus 2015 overleed Wim op 58-jarige leeftijd ten gevolge van een ernstige ziekte. Bij zijn afscheid in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede op 29 augustus 2015 bleek hoeveel collega´s hij had bereikt met zijn open houding en samenwerking, hoeveel vrienden hij gemaakt had. Daarnaast bleek overduidelijk zijn verbondenheid met de fraudebestrijding op het gebied van creditcards en ICS in het bijzonder. Laten wij hopen dat de werkhouding en werkwijze van Wim van Doorn veel jonge collega´s in de toekomst tot voorbeeld mogen dienen.